Sprawy odszkodowawcze

Świadczymy pomoc prawną w takich dziedzinach prawa cywilnego jak prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań, a także wspieramy naszych Klientów w różnego rodzaju sprawach odszkodowawczych, dążąc do pozyskania należnych świadczeń pieniężnych.

TELEFON

+48 664 016 603
+48 697 099 946

MAIL

kancelaria@ast-adwokaci.pl

SIEDZIBA

ul. Poznańska 1/5, 60-848 Poznań,
Ul. Piłsudskiego 4a/2,63-100 Śrem,
ul. Jana Pawła II 13/1 ,62-300 Września.
ul. Rzeźnicka 2b, 62-200 Gniezno

Prowadzenie spraw odszkodowawczych

Świadczymy pomoc prawną w takich dziedzinach prawa cywilnego jak prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań, a także wspieramy naszych Klientów w różnego rodzaju sprawach odszkodowawczych, dążąc do pozyskania należnych świadczeń pieniężnych.

Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu i windykacji należności w sprawach o zapłatę, w tym w sprawach o zapłatę kar umownych, czy dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. W szczególności dążymy do uzyskania należnego świadczenia pieniężnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów m.in.: zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane czy prace remontowe, ale również dotyczących korzystania z nieruchomości lub z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Zajmujemy się ponadto sprawami w przedmiocie niewypłacalności dłużnika, czy bezpodstawnego wzbogacenia.

Prowadzimy również sprawy związane z dochodzeniem zapłaty należnego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu m.in.: nieprzewidzianych zdarzeń losowych, wypadków komunikacyjnych lub w miejscach publicznych, wypadków przy pracy oraz za błędy medyczne i lekarskie. Reprezentujemy klientów w sporach z ubezpieczycielami do wypłaty odszkodowania na podstawie polisy, również w przypadku odmowy lub zaniżenia kwoty odszkodowania, a także zajmujemy się likwidacją szkód w ramach systemu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, śmierć, utracone dochody, koszty leczenia a także zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy oraz rentę za utratę zdolności do pracy.

sprawy-administracyjne-adwokat

Zapewniamy kompleksowe wsparcie naszych Klientów nie tylko na drodze postępowania sądowego, ale również na etapie przesądowym, kluczowym dla ścisłego ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz zgromadzenia pełnego materiału dowodowego (dokumentacja medyczna, opinie biegłych i rzeczoznawców etc.). Prowadzimy również sprawy zmierzając do ugodowego zakończenia sporu, kierując w imieniu naszych Klientów wezwania do zapłaty oraz reprezentując ich interesy w toku mediacji, czy postępowania pojednawczego. Do każdej sprawy naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, oceniając zasadność oraz wysokość dochodzonych roszczeń, zapewniając tym samym najwyższą skuteczność podejmowanych w tym celu kroków prawnych.

Marta Ast – Adwokat

Specjalista w prawie rodzinnym i w sprawach rozwodowych

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym, spadkowym, cywilnym oraz karnym. Uczestniczyła w licznych postępowaniach sądowych na terenie całej Polski. Doradza, negocjuje i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Jagoda Korta – Prawnik

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie obsługi prawnej rynku nieruchomości. Wspiera także Klientów w procesie inwestycyjnym oraz budowlanym, zajmując się analizą prawną nieruchomości, czy pozyskiwaniem właściwych decyzji administracyjnych.

Jagoda Korta – Prawnik

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w szczególności w prawie rodzinnym oraz prawie pracy. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Prowadzi także postępowania mediacyjne w zakresie mediacji cywilnej (w tym rodzinnej i pracowniczej) i karnej.

Potrzebujesz szybkiej porady?

Skontaktuj się z nami i wykup 1 z 3 pakietów dopasowanych do Twoich potrzeb.

 • Wsparcie
  150 miesiąc
  • pakiet 2 porad prawnych w miesiącu
  • kontakt mailowy
  • analiza wybranej sprawy drogą mailową
  • możliwość umówienia indywidualnej konsultacji (poza ofertą)
  • pierwszeństwo w wizycie bezpośredniej
  • więcej informacji - skontaktuj się z nami
 • Pomoc 24
  200 miesiąc
  • pakiet 2 porad prawnych w miesiącu
  • kontakt telefoniczny (wcześniej umówiony)
  • telefoniczna konsultacja prawna - 1h/miesiąc
  • analiza wybranej sprawy drogą telefoniczną
  • możliwość wysyłki akt sprawy drogą mailową
  • możliwość umówienia indywidualnej konsultacji (poza ofertą)
  • pierwszeństwo w wizycie bezpośredniej
  • więcej informacji - skontaktuj się z nami
adwokaci-detektyw-ast

Kompleksowa współpraca

W wielu przypadkach potrzebne jest wsparcie licencjonowanego detektywa, który dzięki swojej pracy i zebranemu materiałowi dowodowemu ułatwia dochodzenia praw przed sądem.